Čo je LED osvetlenie?

LED osvetlenie sa už roky používa v mnohých aplikáciách, ako napríklad v monitoroch alebo televíznych prijímačoch. Prechod na LED ako hlavný zdroj bežného osvetlenia je pre najbližšie desaťročia nespochybniteľný. A niet sa čo čudovať – LED je účinnou, šetrnou a ekologickou voľbou, ktorá spotrebuje výrazne menej energie ako klasické osvetlenie. Z dlhodobého hľadiska sú teda LED svietidlá veľmi výhodnou investíciou, ktorá pomôže nielen vašim úsporám, ale aj životnému prostrediu.

Pri ich kúpe sa však môžete stretnúť s viacerými odbornými pojmami či skratkami, ktorým by ste mali venovať zvýšenú pozornosť. Aby ste s ich porozumením nemali problémy, v nasledujúcich riadkoch vám ich aspoň stručne priblížime.

Základné pojmy

LED – luminiscenčná dióda (z anglického originálu Light-Emmiting Diode) je polovodičová súčiastka, ktorá vyžaruje svetlo, keď ňou preteká elektrický prúd v priepustnom smere. Ako zdroj svetla je podstatne účinnejšia oproti zdrojom svetla napríklad v klasických žiarovkách, pretože produkuje viac svetla na Watt, má mnohonásobne vyššiu životnosť a výrazne nižšie náklady na prevádzku.

Výkon

Watt (W) je jednotkou energie a pri svietidlách udáva, koľko energie svietidlo spotrebuje. Napríklad klasické 60 W žiarovky určite spotrebujú viac energie ako LED žiarovky s príkonom 8 W. Pri kúpe si však dajte pozor – z údajov o spotrebe nezistíte, koľko svetla svietidlo reálne vyžaruje, na to slúži údaj o množstve lúmenov.

Lúmen (lm) je jednotkou svetelného toku. Svetelný tok pomenúva svetelnú energiu, ktorú zdroj svetla vyžiari za 1 sekundu. Počet lúmenov teda vyjadruje, koľko svetla svietidlo vyžaruje do všetkých smerov – čím viac lúmenov, tým viac svetla. Je potrebné si uvedomiť, že konvenčné zdroje svetla, akými sú napr. žiarovky, žiarivky alebo výbojky, vyžarujú svetlo do všetkých strán, teda do 360°, čo v mnohých prípadoch nie je potrebné. Naproti tomu LED diódy vo väčšine prípadov vyžarujú svetlo do 120°, čo môže pri použití efektívnejšieho svetelného zdroja priniesť značnú úsporu.

Lux (lx) je potom jednotkou osvetlenia, ktoré je spôsobené svetelným tokom v hodnote 1 lm dopadajúcim na plochu 1 m2. Práve hodnota luxov je rozhodujúcim kritériom napríklad v priemyselných aplikáciách osvetlenia. Aj normy pre osvetlenie totiž uvádzajú, akú hodnotu luxov je potrebné v danej aplikácii dosiahnuť.

Farebnosť

Kelvin (K) je jednotkou teploty svetla. Udáva, ako veľmi je svetlo sfarbené do červena (hrejivé) alebo do modra (chladivé), pričom platí, že čím vyšší počet kelvinov, tým je svetlo modrejšie – chladnejšie.

CRI (anglicky color rendering index) alebo Ra je skratkové označenie indexu podania farieb, ktorý slúži na hodnotenie presnosti farebného vnemu. Jeho hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 0 do 100. Čím nižšia je hodnota Ra, tým nižšia je aj schopnosť rozoznávania farieb. Čiže, ak sa Ra rovná 100, svetlo umožňuje oku vnímať farby prirodzene, a naopak, ak je hodnota Ra rovná 0, oko pri danom svetle nie je schopné rozpoznávať farby.

Ochrana

Hodnota IP vyjadruje stupeň ochrany svietidla proti vniknutiu vody a pevných častíc. Tento systém používa na udanie stupňa ochrany dve čísla, pričom platí, že čím je IP hodnota vyššia, tým lepšie je zabezpečená ochrana svietidla. Prvé číslo predstavuje ochranu proti pevným časticiam a druhé proti vlhkosti, resp. vniknutiu vody. Napríklad kúpeľňové či exteriérové svietidlá musia mať ochranu pred poškodením pevnými časticami a vodou vyššiu ako bežné svietidlá. Maximálny možný stupeň krytia je IP68. Svietidlá pre verejné osvetlenie majú najčastejšie krytie IP65 alebo IP66.

Aké sú hlavné výhody LED osvetlenia?

LED produkujú viac svetla na watt ako klasické (wolfrámové), halogénové či žiarivkové svetelné zdroje. To znamená, že pri rovnakej svietivosti spotrebuje LED menej elektrickej energie v porovnaní s inými svetelnými zdrojmi, čím nám ušetrí náklady na spotrebovanú energiu a prispieva k zníženiu emisií CO2 do atmosféry (pri výrobe el. energie). V laboratóriách sa hodnoty účinnosti LED približujú už k 180lm/W (lumenov na watt – jednotka svietivosti na jednotku výkonu). Teoreticky môžu v budúcnosti prekročiť až hranicu 350lm/W, čo by bol obrovský krok vpred v porovnaní s klasickými žiarovkami (cca 10lm/W). Pre porovnanie uvádzam hodnoty svietivosti rôznych svetelných zdrojov.